arrow&v

My list

Winner
Vũ Thị Ánh Ngọc - Lớp 3B - Trường TH - Lê Tư Thành - Hưng Hà -Thái Bình

Applicant Name:

VietnamO3 DCC

Title of Artwork:

Bức tranh không đặt tên

Category:

Drawing

Email:

Winner
Nguyễn Ngọc Yến Nhi - Lớp 5A - Trường TH - Lê Tư Thành - Hưng Hà -Thái Bình

Applicant Name:

VietnamO3 DCC

Title of Artwork:

Bức tranh không đặt tên

Category:

Drawing

Email:

Winner
Trần Khánh Ngọc - Lớp 4C - Trường TH Lê Tư Thành - Hưng Hà - Thái Bình

Applicant Name:

VietnamO3 DCC

Title of Artwork:

Bức tranh không đặt tên

Category:

Drawing

Email:

Winner
Phạm Tiến Lộc  - Lớp 3D - Trường TH - Lê Tư Thành - Hưng Hà -Thái Bình

Applicant Name:

VietnamO3 DCC

Title of Artwork:

Bức tranh không đặt tên

Category:

Drawing

Email:

Winner
Nhật Anh - Lớp 4A - Trường TH - Lê Tư Thành - Hưng Hà -Thái Bình

Applicant Name:

VietnamO3 DCC

Title of Artwork:

Bức tranh không đặt tên

Category:

Drawing

Email:

Winner
Mai Trung Dũng - Trường TH - Lê Tư Thành - Hưng Hà -Thái Bình

Applicant Name:

VietnamO3 DCC

Title of Artwork:

Bức tranh không đặt tên

Category:

Drawing

Email:

Winner
nguyễn Thị Tươi - Lớp 4B - Trường TH Lê Tư Thành - Hưng Hà - Thái Bình

Applicant Name:

Tác giả: Nguyễn Như Quỳnh Chú thích: Cuộc sống của con người

Title of Artwork:

Bức tranh không đặt tên

Category:

Drawing

Email:

Winner
trần Khánh Ngọc -  Trường TH Lê Tư Thành - Hưng Hà - Thái Bình

Applicant Name:

VietnamO3 DCC

Title of Artwork:

Bức tranh không đặt tên

Category:

Drawing

Email:

Winner
Trần Thế Vinh - lớp 3B - Trường TH Lê Tư Thành - Hưng Hà - Thái Bình

Applicant Name:

VietnamO3 DCC

Title of Artwork:

Bức Tranh không đặt tên

Category:

Drawing

Email:

Winner
Nguyễn Thị Phương Mơ - Lớp 5B- Trường TH Lê Tư Thanh - Hưng Hà - Thái Bình

Applicant Name:

Nguyễn Thị Phương Mơ - Lớp 5B- Trường TH Lê Tư Thanh - Hưng Hà -

Title of Artwork:

Bức tranh không đặt tên

Category:

Drawing

Email:

Winner
Vũ Quí Hương - Lớp 5C  - Trường TH Lê Tư Thành - Hưng Hà - Thái Bình

Applicant Name:

Vũ Quí Hương - Lớp 5C - Trường TH Lê Tư Thành - Hưng Hà - Thái Bình

Title of Artwork:

Bức tranh không đặt tên

Category:

Drawing

Email:

Winner
Phạm Thanh Bách - Lớp 4A - Trường TH - Lê Tư Thành - Hưng Hà -Thái Bình

Applicant Name:

VietnamO3 DCC

Title of Artwork:

Bức tranh không đặt tên

Category:

Drawing

Email:

Top 3 of Selected Artworks

1.

Title of Artwork:

No Winner

2.

Title of Artwork:

No First Runner-up

3.

Title of Artwork:

No Second Runner-up

Email already Confirm

Confirm Email
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.