top of page

Applicant Name:

Dulguun Batbileg
Temuulen Urgamal
Khuslen B.
Munhbileg B.
Enguun Uuriintsolmon
Anhnym B.

Title of Artwork:

Ozone layer and protect yourself

Category:

Photography

Artwork Description

Манай баг нь тухайн сэдвийг авахаасаа өмнө озоны талаар мэдлэг дутмаг байсан.Гэхдээ бид маш олон судалгаа болон озоны давхаргын цоорол түүний үр дүн бидний ирээдүй хойчид юу болох уу? зэргийг судалж уншисны үр дүнд .Бид нэгэн харамсалтай зүйлийн талаар мэдэж авсан юм.

Манай дэлхий нь 1950 онд озоны цоорлыг анх судалж эхэлсэн бөгөөд харамсалтай нь жил бүр л түүний цоорлын хэмжээ ихсэж байна гэсэн судалгаа гаргаж үүн дээрээсээ бусад улс орнуудтай Монреалийн протоколыг байгуулсан. Монреалийн протокол нь озоны цоорол мөн дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлттэй тэмцэх гол хүчин зүйл байв.

Бид энэхүү бүтээлээрээ бусдад озоны цоорлын анхан шатны мэдлэг мөн түүний хор нөлөөнөөс хэрхэн өөрсдийгөө хамгаалах вэ? , Бид үүний эсрэг юу хийж болох вэ? гэдэг санааг оруулж өгсөн.

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit

You need to login to access this page.

loading.gif

loading ....

bottom of page