Artwork Scoring

Applicant Name:

Panjapol Kanka

Title of Artwork:

โลกของเรา!

Category:

Graphic Design

Artwork Description

ถ้าเราทุกคนยื่นมือเข้ามาช่วยกันปกป้องโลกของเรา โลกของเราก็จะปลอดภัยจากภัยพิบัติต่างๆ ทำให้เราอยู่กันได้อย่างมีความสุข และธรรมชาติก็ปลอดภัยด้วย
แต่ถ้าเรากลับนึ่งเฉยและยังใช้สารเคมีหรืออะไรก็ตามที่เป็นอันตรายอยู่ ก็เปรียบเหมือนเรากำลังค่อยๆเผาทำลายโลกของเราอยู่นั่นเอง

Score:

arrow&v

Qualification:

arrow&v

Comments:

Cancel
Submit