top of page
< Back

Applicant Name:

Bùi Đình Quân

Title of Artwork:

Máy biến đổi không khí thành nước

Category:

Drawing

Artwork Description

Chiếc máy sẽ hút độ ẩm trong không khí để biến thành nước

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page