top of page
< Back

Applicant Name:

Nhật Minh Lý

Title of Artwork:

BẢO VỆ TẦNG OZONE

Category:

Drawing

Artwork Description

Tầng ozone rất buồn vì càng ngày càng mỏng. Em hi vọng mọi người hãy cùng nhau bảo vệ bầu khí quyển của chúng ta

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page