top of page
< Back

Applicant Name:

Ninh Diệu Linh

Title of Artwork:

Bảo vệ tầng ozon

Category:

Drawing

Artwork Description

Cuộc sống của con người chúng ta được an lành không phải hứng chịu những tia UV bức xạ mặt trời là nhờ tầng ozon nhưng con người chúng ta đang trực tiếp tác động phá hủy nó điều này gây ra những điều không hề tốt đẹp cho Trái Đất hay chính con người chúng ta nên tất cả chúng ta hãy có ý thức bảo vệ và khôi phục tầng ozon như tạo một lớp lá chắn để bảo vệ chính chúng ta

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page