top of page
< Back

Applicant Name:

Kim Mi Na

Title of Artwork:

Chung tay bảo vệ tầng Ô-dôn

Category:

Drawing

Artwork Description

Em đã vẽ bức tranh này bằng màu gouache, với thông điệp : Chúng ta hãy cùng chung tay bảo vệ tầng Ô-dôn để bảo vệ khí hậu trái đất, cũng chính là bảo vệ cuộc sống của tất cả chúng ta, cũng như các loài vật sống trên trái đất này. Tác giả: Kim Mi Na, lớp 2A5 Trường liên cấp Việt-Úc Hà Nội.
Ngày 28/02/2022.

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page