top of page
< Back

Applicant Name:

Ngọc Anh Vũ

Title of Artwork:

Bảo vệ tầng ozon

Category:

Drawing

Artwork Description

Nói về một cuộc sống tươi đẹp không còn một chút khói bụi từ những nhà máy xí nghiệp nữa. Tuyên truyền cho cả thế giới góp phần bảo vệ trái đất này.

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page