top of page
< Back

Applicant Name:

Nguyen Ha Giang

Title of Artwork:

Lấp lỗ hỏng tầng Ozon là trách nhiệm của chúng ta

Category:

Graphic Design

Artwork Description

Thông điệp: Thủng tầng Ozon đang ngày càng nghiêm trọng và có tác động lớn đến Trái Đất, chúng ta nên ý thức và trách nhiệm của mình, cần đề cao sự chung tay của nhiều quốc gia để ngăn chặn, vá lại lỗ thủng Ozon hạn chế sự lan rộng của nó, đồng thời là biện pháp bảo vệ sự sống cho chúng ta, bảo vệ Trái Đất.

- Ý nghĩa: Bảo vệ Ozon, bảo vệ cuộc sống của chúng ta, hãy vá lành những lỗ thủng mà chúng ta đã gây nên từ đó quyết tâm bảo vệ tầng Ozon để nó được chữa lành.

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page