top of page
< Back

Applicant Name:

Hoàng Văn Phước

Title of Artwork:

Cuộc sống bên khu rừng ngập mặn

Category:

Photography

Artwork Description

Rừng ngập mặn ở xã Quảng lợi ( Quảng điền ) khi được đầu tư xây dựng đã tạo điều kiện cho người dân ở ven vùng đầm phá được hưởng lợi, đời sống sung túc hơn

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page