top of page
< Back

Applicant Name:

Nguyễn Ngân Hà
Trần Thị Kiều Duy
Trần Anh Thư

Title of Artwork:

Bảo Vệ Tầng Ozon

Category:

Drawing

Artwork Description

Bức tranh nói đến vấn đề nghiêm trọng đáng cảnh báo hiện nay đó chính là tầng ozon bao quanh Trái Đất đang có nguy cơ bị thủng vấn đề này ảnh hưởng lớn đối với sức khỏe cũng như sinh mạng con người .Vì vậy khi chúng em vẽ bức tranh này chúng em muốn tuyên truyền việc bảo vệ tầng ozon cho mọi người bằng cách vẽ những ý tưởng của mình ra để mọi người có thể hiểu rõ hơn về tầm quan trọng cũng như việc cần bảo vệ tầng ozon.Việc bảo vệ tầng ozon sẽ mang đến nhiều điều tốt đẹp cho bản thân chúng ta và toàn thể nhân loại,thực vật và động vật trên Trái Đất này

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page