top of page
< Back

Applicant Name:

Tran Văn Minh Minh

Title of Artwork:

Cuộc rượt đuổi sả khói ô tô giữa lòng Hà Nội

Category:

Photography

Artwork Description

Bộ ảnh: Cuộc rượt đuổi sả khói bụi ô tô giữa lòng thành phố Hà Nội, khiến nhiều người tham gia giao thông mất phương hướng an toàn giao thông. Đặc biệt hơn gây ảnh hưởng tới môi trường nghiêm trong

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page