top of page
< Back

Applicant Name:

Nguyễn Thu Uyên
Vũ Minh Hiệp
Nguyễn Thị Xuân Diệu
Phạm Hồng Ngọc Diệp
Dương Xuân Tiến

Title of Artwork:

Những tác hại gây phá hủy tầng ozone

Category:

Drawing

Artwork Description

Tầng ozone có một vai trò vô cùng quan trọng đối với Trái Đất và những sinh vật sống bao gồm con người. Tuy nhiên bây giờ nó đang bị phá hủy một cách nghiêm trọng, rác thải từ các khu công nghiệp, khói bụi từ nhà máy và phương tiện giao thông đó là những nguyên nhân chính. Chính vì vậy chúng em vẽ tác phẩm này nhằm mục đích tuyên truyền về tác hại của ô nhiễm môi trường gây nên lỗ thủng tầng ozone ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống con người đồng thời nêu cao tinh thần của chúng ta về ý thức bảo vệ tầng ozone hay cũng là bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta.

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page