top of page
< Back

Applicant Name:

Luong Nguyen Hong Phuong

Title of Artwork:

Ảnh bảo vệ tầng ozon

Category:

Photography

Artwork Description

Bầu không khí đang dần bị hủy hoại bởi chính những hành động nhỏ đến từ con người. Vì vậy không ai khác, chính chúng ta cần ý thức được điều đó. HÃY BẢO VỆ BẦU KHÔNG KHÍ, BẢO VỆ TẦNG OZON NHƯ BẢO VỆ CHÍNH LỚP ÁO CHO CUỘC SỐNG CỦA CHÚNG TA

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page