top of page
< Back

Applicant Name:

Bich Hiep Hoang

Title of Artwork:

Cành đào đi trong tuyết

Category:

Photography

Artwork Description

Phong tục tập quán của người Việt tết đến là nhà nhà đều có cành đào,Và cứ đến tết là những cây đào bị chặt mang đi bán, Chơi hết tết lại là rác thải, mang đi đốt, Vô tình khói kết hợp nhiều chất độc khí thải,hiệu ừng nhà kính làm ảnh hưởng tới tầng ô dôn.

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page