top of page
< Back

Applicant Name:

Trọng Nhân Lê Đoàn

Title of Artwork:

Consequences of Ozone layer depletion

Category:

Graphic Design

Artwork Description

CHÚ THÍCH TÁC PHẨM
Tác phẩm 1:
Với hậu quả của những cơn mưa Axit, từ hiện tượng thủng tầng Ozon, sự nóng lên của Trái Đất đang trên mức nguy cấp. Những cơn mưa Axit đang tiêu diệt “cỗ máy cung cấp Oxi” của chúng ta. Giấy là sản phẩm thân thuộc với con người chúng ta, là sản phẩm dễ cháy, dễ thấm nước và nguyên liệu chính lại là từ tinh bột, nhựa cây. Với hình ảnh một mầm non cây xanh đang bị héo úa, cháy xem trên những chiếc lá. Cho thấy việc mưa Axit phá hủy đi một hệ cây non, thì cũng chẳng còn cây để phát triển mạnh thành những tán cây lớn hơn được.
Tác phẩm thể hiện sự khắc nghiệt của nhiệt độ nóng lên, phá hủy môi trường sống của chúng ta, mất đi lượng không khí Oxi mà muôn loài đang cần đến.


Tác phẩm 2:
Thủng tầng Ozon ngày càng lan rộng ra. Trái đất ngày càng nóng lên theo theo giời gian. Bắc Cực, Nam Cực là nơi dễ bị ảnh hưởng nhất, hậu quả đem lại là lượng bang ở 2 cực tan nhanh, mực nước biển dân cao, bang tan đem theo những mầm bệnh nguy hiểm từ cổ đại, virus phát triển mạnh,… Chiếc kim đồng hồ kim loại rực lữa mãi chạy theo thời gian, đốt cháy lượng băng ở nam cực, làm lộ rõ phần lục địa bên dưới, diện tích thủng tầng Ozon tiếp tục lan rộng ra.
Tác phẩm thể hiện hình ảnh băng tan ở Nam cực, 2 cực, Trái Đất nóng lên thủng tầng Ozon theo thời gian. Thờ gian còn chạy thì băng tan, trái đất nóng lên vẫn còn mãi hoạt động. Tác phẩm sử dụng từ “Chạy” ở đây dành cho những tảng băng ở 2 cực, thể hiện sự tan nhanh và nguy cấp.

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page