top of page
< Back

Applicant Name:

H Nan Mlô

Title of Artwork:

Bảo vệ tầng ozone bảo vệ khí hậu Trái Đất

Category:

Drawing

Artwork Description

"Bảo vệ tầng ozone bảo vệ khí hậu Trái Đất cũng như bảo vệ cuộc sống của chúng ta ",vấn đề đáng lo ngại nhất về môi trường hiện nay là vấn đề thủng tầng ozone gây bức xúc nghiêm trọng và mang tính toàn cầu,qua bức tranh của em hiện rõ trong quá trình sản xuất và thải các chất hóa học ra bên ngoài môi trường ,những khói mù mịt làm rách tầng ozone bảo vệ chúng ta, nghiêm trọng nhất có thể ảnh hưởng tới con người và các sinh vật trên Trái Đất.
Vậy nên mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm khắc phục cũng như là chủ nhân tương lai của của Trái Đất và cả nhân loại.

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page