top of page
< Back

Applicant Name:

lan lannhat

Title of Artwork:

Dòng chảy

Category:

Photography

Artwork Description

Họ và tên: Đào Thị Bích Lan
Trường TH&THCS Trung Tâm- Lục Yên- Yên Bái
Mô tả: Dòng sông vốn là dòng chảy của thời gian. Nhưng do con người tác động đến đã làm thay đổi dòng chảy. Vậy chúng ta hãy cùng nhau bảo vệ môi trường.

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page