top of page
< Back

Applicant Name:

Ca Mỹ Vy
Nguyễn Thị Như Ý

Title of Artwork:

Bảo vệ tầng ozone là bảo vệ hạnh phúc của chúng ta

Category:

Drawing

Artwork Description

Bức tranh 1: mẹ thiên nhiên đang bị tổn thương bởi các tác nhân gây hại ảnh hưởng đến tầng ozone, từ đó cho thấy chúng ta cần phải có những biện pháp quyết liệt hơn để bảo vệ tầng ozone, bảo vệ môi trường sống của chúng ta.
Bức tranh 2: hiện nay môi trường đang bị ô nhiễm bởi các khói độc từ các nhà máy làm ảnh hưởng đến tầng ozone, chiếc xe tượng trưng cho việc chở các khói độc ấy, khi xe đi đến đâu thì khói độc đi đến đó

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page