< Back

Applicant Name:

My Vũ

Title of Artwork:

Bảo vệ tầng ozom

Category:

Drawing

Artwork Description

Tác phẩm được vẽ để nói lên một vấn đề quan trọng đối với thế giới là chúng ta phải biết bảo vệ tầng ozon để giúp cho Trái Đất và môi trường sống quanh ta luôn xanh, sạch, đẹp

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.