top of page
< Back

Applicant Name:

Ý Nhi Nguyễn Hoàng

Title of Artwork:

Smoke

Category:

Photography

Artwork Description

Bảo vệ tầng ôzon là một trong những nhiệm vụ cấp bách của chúng ta. Tầng ôzon bị phá hủy sẽ gây nên bao hệ lụy không tưởng. Vậy mà con người vẫn cứ đốt khói gây ô nhiễm môi trường và hại đến tầng ôzon - lớp bảo vệ của Trái Đất. Đến khi nào con người mới nhận ra được tầm nghiêm trọng của việc này.

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page