top of page
< Back

Applicant Name:

Thương Nguyễn

Title of Artwork:

Bảo vệ môi trường biển

Category:

Drawing

Artwork Description

Nếu ta không bảo vệ tầng ô zôn thì tầng ô zôn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề , hậu quả của việc không bảo vệ tầng ô zôn sẽ là bị ô nhiễm môi trường, người dân chặt phá cây rừng,vứt rác bừa bãi ra đại dương, có thể gây ô nhiễm biển và gây nguy hiểm đến các loài cá . Lợi ích của việc bảo vệ tầng ô zôn là cây cối được xanh tốt, khi hậu được tự nhiên và không gây nguy hiểm cho các loài cá . Vai trò của phụ nữ và trẻ em là rất cần thiết cho việc bảo vệ tầng ô zôn

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page