top of page
< Back

Applicant Name:

10A7- Dương Kiều Nga

Title of Artwork:

Ozone và trái đất

Category:

Drawing

Artwork Description

Đây là 2 khung cảnh của trái đất khi tầng ozone được bảo vệ và bị tàn phá.

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page