top of page
< Back

Applicant Name:

Myhuyen Phan

Title of Artwork:

Đừng để Trái Đất nóng lên rồi dập Cháy

Category:

Graphic Design

Artwork Description

Khi chúng ta càng mát thì Trái Đất càng nóng lên, hãy tiết kiệm năng lượng góp phần bảo vệ tầng ozon và cũng như để bảo quản vacxin đẩy lùi dịch bệnh. Đừng để Trái Đất đang nóng lên rồi mới hành động.

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page