< Back

Applicant Name:

Trường THCS Thanh Xuân

Title of Artwork:

Bảo Vệ Trái Đất

Category:

Drawing

Artwork Description

Trái Đất sẽ không có sự sống nếu không có ánh sáng Mặt Trời,nhưng nếu không có tầng ozone ngăn ngừa thì các tia bức xạ cực tím từ Mặt Trời sẽ chiếu xuông Trái Đất và làm cho hệ thực vật,động vật không thể phát triên được,rồi sẽ biến mất và lụi tàn.Vì thế mà sự sống sẽ không còn nữa. "Bảo vệ tầng ozone vì sự sống"nhắc nhở tất cả chúng tavề vai trò và tâm quan trọng của tầng ozone đối với sự sống trên Trái Đất.Đó là cuộc sống của chúng ta và cho các thế hệ mai sau

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.