top of page
< Back

Applicant Name:

Bảo Lê Hoài

Title of Artwork:

DIỄU HÀNH XANH

Category:

Drawing

Artwork Description

Thông điệp tác phẩm: Đến với cuộc thi Bảo vệ tầng ô-dôn để bảo vệ khí hậu trái đất em đem đến tác phẩm “Diễu hành xanh”. Trong tranh vẽ các bạn nhỏ đang sử dụng xe đạp và ô tô chạy bằng năng lượng mặt trời, mang theo các khẩu hiệu kêu gọi mọi người cùng nhau hạn chế rác thải, hạn chế khí gaz và khuyến khích mọi người di chuyển bằng phương tiện công cộng nhằm giải tải khí ô nhiễm ra môi trường. Qua đó cũng hạn chế sự nóng lên của trái đất, góp phần bảo vệ tầng ô dôn. Với tuổi nhỏ làm việc nhỏ em mong muốn tác phẩm của em sẽ truyền tải được thông điệp đến với mọi người là hãy cùng nhau bảo vệ môi trường, bảo vệ sinh thái, bảo vệ tầng ô – dôn.

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page