top of page
< Back

Applicant Name:

tấn Huy Nguyễn

Title of Artwork:

Chung tay bảo vệ tầng ô dôn

Category:

Drawing

Artwork Description

Nhìn từ góc trái bức tranh ta thấy có một bình khí được cầm bởi bàn tay con người, bên trong có hình ảnh chặt phá rừng, bên ngoài có thêm các cơ sở sản xuất (nhà máy) đó là sự phát triển của xã hội. Nhưng con người lại chưa có biện pháp đúng đắn xử lý trước khi thải các chất khi ra bên ngoài.
Những vệt màu trắng, đen được bắt đầu từ bình xịt, và các nhà máy là chất thải ảnh hưởng đến môi trường, nguyên nhân dẫn chính dẫn đến tầng ô dôn bị thủng.
Tiếp theo là hình ảnh của 5 người đại diện cho con người ở năm châu lục, Họ nắm tay nhau thể hiện sự chung tay đoàn kết. Từ đó tạo nên sức mạnh vô cùng lớn thể hiện ở đôi bàn tay vươn ra chặn lại những chất thải, khí độc không để xâm nhập ảnh hưởng đến trái đất.
Cuối cùng là hình ảnh trái đất được con người bảo vệ trở nên tươi tốt, trong lành mà màu xanh thể hiện điều đó.
Qua đây chúng em muốn gởi đến thông điệp “Chung tay bảo vệ tầng ô dôn là bảo vệ sự sống loài người”.

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page