top of page
< Back

Applicant Name:

Uyen Nhi

Title of Artwork:

Băng tan

Category:

Drawing

Artwork Description

Hình ảnh “băng tan”; “nước mắt”: Thủng tầng ozone làm nóng lên toàn cầu dẫn đến cho băng
tan, mất cân bằng hệ sinh thái, động vật mất nơi cư trú, đặc biệt là loài chim cánh cụt, gấu Bắc
Cực, nước biển dâng cao, xâm nhập mặn, dần dần chúng ta sẽ không còn nước ngọt để sinh
sống. Hãy chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ tầng ozone ngay hôm nay vì tương lai con em
chúng ta

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page