top of page
< Back

Applicant Name:

Lê Quốc Trung

Title of Artwork:

Giữ cho hành tinh xanh - lỗ lực bảo vệ tầng ozone

Category:

Drawing

Artwork Description

tác phẩm tranh vẽ của em muốn cho mọi người thấy được lỗ lực bảo vệ tầng ozone từ những việc làm nhỏ, không phân biệt độ tuổi. Phá rừng là việc làm hủy hoại trái đất cần được lên án

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page