top of page
< Back

Applicant Name:

Khanh Vy Hoang

Title of Artwork:

Protecting the ozone layer means safeguarding our

Category:

Drawing

Artwork Description

Bức tranh mang tên "Bảo vệ tầng ozone đồng nghĩa với việc bảo vệ cuộc sống của chúng ta". Vai trò của tầng ozone rất quan trọng đối với cuộc sống của vạn vật trên trái đất. Nếu không có tầng ozone, cây cối sẽ héo khô, động vật sẽ chết dần chết mòn, nguồn nước sẽ bốc hơi và biến mất,.. từ đó mà ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và cuộc sống sinh hoạt của con người.

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page