top of page
< Back

Applicant Name:

Hoa Ngo

Title of Artwork:

Hãy bảo vệ môi trường

Category:

Drawing

Artwork Description

Tác phẩm vẽ hình ảnh 1 bên là vấn nạn khí thải độc hại từ các phương tiện giao thông, các nhà máy, rác thải do con người tạo ra,...gây ảnh hưởng xấu tới môi trường. 1 bên là hình ảnh có sự chung tay của con người trong việc bảo vệ môi trường

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page