top of page
< Back

Applicant Name:

Huỳnh Xuân Quan - 12 Địa Lý Thị Thanh Thảo - 12 Địa Nguyễn Ngọc Minh Châu - 12 Sử Phan Văn Hậu - 12 Sử Nguyễn Hùng Phi – 12 Sử Võ Hoàng Cát Tường – 12 Địa Chú thích: Bạn biết con số xấp xỉ 24,1 triệu km2 là đại diện cho điều gì không? Diện tích của Bắc Cực? Không phải! Đó là lỗ thủng của tầng ozon được đo vào năm 2014. Điều này đã gây ra rất nhiều hiện tượng cực đoan ảnh hưởng đến đời sống nhân loại nói chung và Việt Nam nói riêng. Tình trạng nóng lên của trái đất, báo động tốc độ băng tan, suy thoái về môi trường sinh thái gắn liền với hiện tượng suy thoái tầng ozone. Vì thế mà, “zero ozone zero life” ( không có ozone không có cuộc sống chúng ta). Mỗi người hãy cùng chung tay gìn giữ địa cầu_ nơi sinh sống và yêu thương, giữ gìn môi trường từ những việc nhỏ nhất là trách nhiệm của mỗi công dân. Nhà giáo nổi tiếng người Nga Sukhomlynsky từng phát biểu một câu nói rất hay: “Con người ta sinh ra không phải để tan biến như hạt cát vô danh nhưng để in dấu trên mặt đất và trong trái tim kẻ khác”. Việc ấy tưởng chừng như to lớn nhưng thật chất lại bắt đầu từ những hành động nhỏ. Hôm nay, bạn và tôi hãy cùng ôm lấy trái đất, nâng cao nhận thức và bảo vệ tầng ozone từ những điều giản đơn. sangt

Title of Artwork:

zero ozone zero life

Category:

Graphic Design

Artwork Description

Huỳnh Xuân Quan - 12 Địa
Lý Thị Thanh Thảo - 12 Địa
Nguyễn Ngọc Minh Châu - 12 Sử
Phan Văn Hậu - 12 Sử
Nguyễn Hùng Phi – 12 Sử
Võ Hoàng Cát Tường – 12 Địa
Chú thích: Bạn biết con số xấp xỉ 24,1 triệu km2 là đại diện cho điều gì không? Diện tích của Bắc Cực? Không phải! Đó là lỗ thủng của tầng ozon được đo vào năm 2014. Điều này đã gây ra rất nhiều hiện tượng cực đoan ảnh hưởng đến đời sống nhân loại nói chung và Việt Nam nói riêng. Tình trạng nóng lên của trái đất, báo động tốc độ băng tan, suy thoái về môi trường sinh thái gắn liền với hiện tượng suy thoái tầng ozone. Vì thế mà, “zero ozone zero life” ( không có ozone không có cuộc sống chúng ta). Mỗi người hãy cùng chung tay gìn giữ địa cầu_ nơi sinh sống và yêu thương, giữ gìn môi trường từ những việc nhỏ nhất là trách nhiệm của mỗi công dân. Nhà giáo nổi tiếng người Nga Sukhomlynsky từng phát biểu một câu nói rất hay: “Con người ta sinh ra không phải để tan biến như hạt cát vô danh nhưng để in dấu trên mặt đất và trong trái tim kẻ khác”. Việc ấy tưởng chừng như to lớn nhưng thật chất lại bắt đầu từ những hành động nhỏ. Hôm nay, bạn và tôi hãy cùng ôm lấy trái đất, nâng cao nhận thức và bảo vệ tầng ozone từ những điều giản đơn.

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page