top of page
< Back

Applicant Name:

Tác giả: Nguyễn Xuân Nam Ngày tháng năm sinh: 09- 08- 2009 Lớp: 7A- Trường THCS Yên Bài B- Ba Vì- Hà Nội Chú thích tác phẩm: Tầng ôzôn có vai trò quan trọng , là lá chắn giúp bảo vệ sự sống cho muôn loài. Bức tranh trên thể hiện 2 cực của trái đất trong tương lai với một bên là tầng ôzôn chưa bị phá hủy, trái đất vẫn đang bảo vệ và vẫn có màu xanh của sự sống. Còn một bên là hình ảnh tầng ôzôn đã bị phá hủy như quả cầu lửa và sự sống đã mất. Nếu chúng ta không biết cách và có các biện pháp để bảo vệ tầng ôzôn, bảo vệ môi trường thì trái đất sẽ bị phá hủy dần dần. sangt

Title of Artwork:

Đừng để trái đất trở thành quả cầu lửa

Category:

Drawing

Artwork Description


Tác giả: Nguyễn Xuân Nam
Ngày tháng năm sinh: 09- 08- 2009
Lớp: 7A- Trường THCS Yên Bài B- Ba Vì- Hà Nội
Chú thích tác phẩm: Tầng ôzôn có vai trò quan trọng , là lá chắn giúp bảo vệ sự sống cho muôn loài. Bức tranh trên thể hiện 2 cực của trái đất trong tương lai với một bên là tầng ôzôn chưa bị phá hủy, trái đất vẫn đang bảo vệ và vẫn có màu xanh của sự sống. Còn một bên là hình ảnh tầng ôzôn đã bị phá hủy như quả cầu lửa và sự sống đã mất. Nếu chúng ta không biết cách và có các biện pháp để bảo vệ tầng ôzôn, bảo vệ môi trường thì trái đất sẽ bị phá hủy dần dần.

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page