top of page
< Back

Applicant Name:

Kim Như Nguyễn

Title of Artwork:

Thủng tầng ozon- nỗi lo của nhân loại

Category:

Drawing

Artwork Description

Tranh vẽ hình ảnh trái đất và cây xanh, một bên được tầng ozon nguyên vẹn che chở nên xanh tươi đầy sức sống, bên còn lại tầng ozon đã bị thủng nên sự sống không còn.

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page