< Back

Applicant Name:

Châu Ngọc Thu Trúc
Lê Quỳnh Anh
Quách Thị Thúy Duy

Title of Artwork:

Bảo vệ tầng ozone

Category:

Drawing

Artwork Description

Tranh vẽ nội dung bảo vệ tầng ozone trên khổ giấy A 3, chất liệu sáp màu

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.