top of page
< Back

Applicant Name:

Hien Thuc Le

Title of Artwork:

Hãy bảo vệ tầng ozon

Category:

Drawing

Artwork Description

Tầng ozon đã bị lủng lỗ vào năm 1979 do Nasa thực hiện cho thấy rằng tầng ozon chúng ta đang sống, có nguy cơ mỏng dần đi. Tầng ozon mỏng đi sẽ làm tia UVA và UVB xuyên qua khí quyển nhiều hơn cũng như làm giảm việc chặn lại tia UVC, điều này đồng nghĩa với việc chúng ta phải bảo vệ tầng ozon

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page