top of page
< Back

Applicant Name:

Ngô Trang Tường Hân Ngô

Title of Artwork:

Bảo vệ tầng Ozon

Category:

Drawing

Artwork Description

Ánh sáng và nhiệt do mặt trời mang lại là cần thiết đối với sự sống trên Trái Đất , nhưng chúng mang theo những tia tử ngoại gây nhiều tác hại. Bảo vệ tầng Ozon chính là bảo vệ chúng ta khỏi những tác hại này

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page