top of page
< Back

Applicant Name:

Tôn

Title of Artwork:

Bảo vệ tầng Ozone

Category:

Drawing

Artwork Description

Ý nghĩa tranh là những lá cờ trong tranh biểu hiện các nước chung tay bảo vệ trái đất, con chim trong là đại diện của động vật , nó được vẽ là đang vươn cánh ôm con người thể hiện được cả con người lẫn động vật đều có lòng yêu trái đất và muốn bảo vệ trái đất xinh đẹp này

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page