top of page
< Back

Applicant Name:

Nguyen Duong

Title of Artwork:

Let's act, not only say

Category:

Drawing

Artwork Description

Khi cuộc sống xung quanh chúng ta ngày càng trở nên ô nhiễm hơn, hãy tạm ngừng việc bàn tán và nói suông về chuyện bảo vệ môi trường. Hãy làm những việc thiết thực để cứu lấy mẹ thiên nhiên đang dần chìm vào cái chết, cứu lấy cuộc sống của chính chúng ta. Đây là lúc mà chúng ta nên nói ít lại và làm việc nhiều hơn, vì ngăn chặn và bảo vệ tốt hơn là ăn năn và sửa chữa

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page