top of page
< Back

Applicant Name:

Đàm Trần Mai Lê

Title of Artwork:

Bảo vệ trái đất

Category:

Drawing

Artwork Description

Công nghiệp hiện đại kéo theo các loại ô nhiễm cùng sự phá hoại cây xanh thay vào là nhà tầng, xe cộ,điều hòa là bàn tay quỷ tàn phá, làm mất tầng ozon, trái đất nóng lên vì thế con người phải cố gắng bằng mọi cách để bảo vệ sự sống trái đất.

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page