top of page
< Back

Applicant Name:

Trinh-xuyến

Title of Artwork:

Bảo vệ tầng ozon và khí hậu Trái Đất

Category:

Drawing

Artwork Description

Bức tranh được chia làm 2 tầng và ở giữa là trái đất phía dưới Trái Đất là hành động bảo vệ môi trường trồng cây xanh giữ gìn cho môi trường sống xung quanh được sạch sẽ không bị ô nhiễm còn ở bên trên là thành quả nếu mọi người cùng thực hiện hành động bảo vệ môi trường sẽ mang đến môi trường sống xanh sạch đẹp .

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page