top of page
< Back

Applicant Name:

Châu Ngọc Thu Trúc
Lê Quỳnh Anh
Quách Thị Thúy Duy

Title of Artwork:

Đấu tranh giữa thiện và ác để bảo vệ tầng ozone

Category:

Drawing

Artwork Description

Tranh vẽ trên giấy A 3 chất liệu màu sáp

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page