top of page
< Back

Applicant Name:

Tác giả: Nguyễn Thị Hằng Thanh Hóa - Tuyên Hóa - Quảng Bình Chúng ta hãy

Title of Artwork:

CUỘC SỐNG XANH

Category:

Drawing

Artwork Description

Tác giả: Nguyễn Thị Hằng
Thanh Hóa - Tuyên Hóa - Quảng Bình
Chúng ta hãy chung tay bảo vệ tầng ozone bằng cách:
Tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nước trong sinh hoạt và làm việc.
Sử dụng ánh sáng tự nhiên trong nhà và nơi làm việc nếu có thể.
Tận dụng phương tiện giao thông công cộng hơn là dùng xe máy cá nhân hoặc taxi nếu có thể. Thỉnh thoảng đi xe đạp hoặc đi bộ đến nơi làm việc.
Bạn hãy vận động gia đình, bè bạn cùng làm như bạn. Chúng ta sẽ có một cuộc sống “xanh” hơn. Nếu cả thế giới chung tay làm những điều này, sẽ tạo ra môi trường xanh và sạch cho tất cả mọi người.

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page