top of page
< Back

Applicant Name:

Pham Trương Bao Ngoc

Title of Artwork:

Chung tay bảo vệ tầng Ozon

Category:

Drawing

Artwork Description

Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn đó là ý tưởng trong tranh của em với mong muốn môi trường sống được bảo vệ và trái đất luôn tươi đẹp bàng những hành động cụ thể: tưới cây, nhặt rác,...

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page