< Back

Applicant Name:

Atcharaporn Innara

Title of Artwork:

I want to get some fresh air

Category:

Graphic Design

Artwork Description

I want to get some rest air ความหมายคือ ฉันอยากสูดอากาศบริสุทธิ์
เข้ากับคอนเซ็ปท์ที่เป็นการวาดภาพสื่อถึงการปกป้องชั้นโอโซนและสภาพภูมิอากาศโดยการออกแบบจะเน้นสีสันสดใสและเพื่อสื่อถึงอากาศที่บริสุทธิ์ก็จะมีองค์ประกอบใบไม้ ดอกไม้ สายรุ้งและก้อนเมฆที่ไม่มีมลภาวะปกคลุม ส่วนที่เป็นร่มสื่อถึงการปกป้องโลกจากรังสีที่มาจากดวงอาทิตย์เพื่อปกป้องไม่ให้โลกร้อนเกินไป แต่ต้นไม้ใบหญ้าก็ยังสามารถรับแสงนั้นได้ปริมาณพอดี

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.