< Back

Applicant Name:

Trần thị thùy dung Trần Thị Thùy Dung

Title of Artwork:

Chung tay cùng nhau bảo vệ tầng Ozon

Category:

Drawing

Artwork Description

Hiện nay Trái Đất đang ngày càng nóng lên vì thế tầng Ozon của chúng ta đang bị ảnh hưởng đáng nghiêm trọng . Đã có biết bao nhiêu sự biến đổi vì tầng Ozon đang mỏng đi và có nguy cơ thủng. Vì vậy chúng em đã vẽ một bức tranh nhỏ có thể chung tay tuyên truyền mọi người cùng nhau giải cứu Trái Đất cùng nhậu giải cứu tầng Ozon. Tuy bức tranh còn sơ sài nhưng em tin khi nhìn vào bức tranh mọi người đều hiểu rằng thông điệp mà chúng em tuyên truyền " Hãy bảo vệ Trái Đất và bảo vệ tầng Ozon "

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.