top of page
< Back

Applicant Name:

Phương Phạm

Title of Artwork:

Hãy bảo vệ Tầng Ozon

Category:

Drawing

Artwork Description

Trái đất đang nóng lên, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh là vấn đề kêu gọi mọi người cần quan tâm. Cùng chung tay hành động bảo vệ tầng Ozon.

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page