top of page
< Back

Applicant Name:

Duc Tran

Title of Artwork:

Covid- các ngươi sẽ bị tiêu diệt.

Category:

Drawing

Artwork Description

Khi trái đất được bảo vệ thì không con covid nào có thể gây nguy hiểm cho trái đất.

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page