top of page
< Back

Applicant Name:

Bich Hiep Hoang

Title of Artwork:

Cột mốc cũng mếu

Category:

Photography

Artwork Description

[Tập tin: _DSC0271.jpg]
Mùa Xuân năm 2021 bất ngờ Tuyết phủ trắng trên đỉnh Fansipang. Sự biến đổi khí hậu ảnh hưởng rất lớn tới tầng Ô Dôn. Chặt cây, đốt phá rừng, hiệu ứng nhà kính, các chất khí thải v...v.. làm tác động mạnh tới tầng Ô Dôn. Mỗi chúng ta cần ý thức chung tay Bảo vệ tầng Ô dôn bảo về khí hậu đó chính là bảo vệ cuộc sống của trái đất chúng ta. Có như vậy mới tránh được dịch bệnh, thiên tai ,biến đổi khí hậu làm ảnh hưởng tới nhân loại.

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page