top of page
< Back

Applicant Name:

Nguyễn Thế Tài

Title of Artwork:

Trái đất mãi màu xanh

Category:

Drawing

Artwork Description

Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ trái đất. Trồng thật nhiều cây xanh cho trái đất thêm xanh, góp phần bảo vệ môi trường và vệ tầng ôzôn.

Evaluate:

My list

Comments:

Cancel
Submit
loading.gif

loading ....

You need to login to access this page.

bottom of page